Cenník

Cenník výkonov

VŠEOBECNÉ
Výkon VŠZP, UNION, Dôvera s preventívnou prehliadkou Samoplatca
Vstupné komplexné vyšetrenie, nadštandard 60 € 70 €
Konzultácia, nadštandard 20 € 30 €
Preventívna stomatologická prehliadka, nadštandard 0 € 40 €
Cielené stomatologické vyšetrenie, nadštandard 20 € 30 €
Fokálna infekcia - potvrdenie pre praktického lekára 25 € 25 €
Záloha za rezervovanie termínu 40 € 40 €
Náhrada ušlej mzdy pri neodhlásení termínu deň vopred 40 € 40 €
Krátky administratívny úkon, nadštandard 10 € 15 €
Dlhší administratívny úkon, nadštandard 15 € 20 €
Lokálne ošetrenie, nadštandard 15 € 20 €
RTG snímka intraorálna, bitewing, nadštandard 10 € 15 €
RTG snímka extraorálna - OPG na CD, MAIL, nadštandard 20 € 40 €
3D RTG (CBCT) 60 € 80 €
ANESTÉZIA
Výkon VŠZP, UNION, Dôvera s preventívnou prehliadkou Samoplatca
Povrchová anestézia - slizničná, nadštandard 5 € 10 €
Infiltračná anestézia, nadštandard 10 € 20 €
Zvodová anestézia, nadštandard 20 € 30 €
Intraligamentová anestézia - 1 zub, nadštandard 10 € 20 €
KONZERVAČNÁ STOMATOLÓGIA
Výkon VŠZP, UNION, Dôvera s preventívnou prehliadkou Samoplatca
Jednoplôšková výplň zuba - frontálny úsek, nadštandard 90 € 100 €
Dvojplôšková výplň zuba - frontálny úsek, nadštandard 100 € 120 €
Trojplôšková výplň zuba - frontálny úsek, nadštandard 110 € 135 €
Štvorplošková výplň zuba - frontálny úsek, nadštandard 120 € 145 €
Jednoplôšková výplň zuba - distálny úsek, nadštandard 80 € 90 €
Dvojplôšková výplň zuba - distálny úsek, nadštandard 90 € 110 €
Trojplôšková výplň zuba - distálny úsek, nadštandard 100 € 125 €
Štvorplošková výplň zuba - distálny úsek, nadštandard 110 € 135 €
Dostavba zuba (flow, kompozit) 150 € 150 €
Dostavba zuba FRC čapom 150 € 150 €
Dostavba zuba pomocou sklenených vlákien 500 € 500 €
Zábrus previslej výplne, polishing zuba, nadšt., nadštandard 20 € 25 €
Ošetrenie citlivých zubných plôšok – jeden zub, nadštandard 10 € 10 €
Dočasné ošetrenie zubného kazu, nadštandard 50 € 55 €
Dočasné ošetrenie zubného kazu - BIODENTINE, nadštandard 90 € 95 €
Dočasná vložka, nadštandard 50 € 55 €
Trepanácia zuba - 1 koreňový kanálik, nadštandard 35 € 45 €
Paliatívne endodontické ošetrenie - 1 koreňový kanálik, nadštandard 50 € 60 €
Endodontické ošetrenie – jeden kanálik, nadštandard 90 € 120 €
Endodontické ošetrenie – ďalší kanálik, nadštandard 50 € 110 €
Aplikácia devitalizačnej vložky 70 € 70 €
Ošetrenie s použitím kofferdamu / blany 30 € 30 €
CHIRURGICKÉ VÝKONY
Výkon VŠZP, UNION, Dôvera s preventívnou prehliadkou Samoplatca
Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa, nadštandard 60 € 65 €
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa, nadštandard 70 € 80 €
Extrakcia viackoreňového zuba, nadštandard 90 € 105 €
Sutúra extrakčnej rany - atraumatický šicí materiál, nadštandard 25 € 30 €
Revízia extrakčnej rany, nadštandard 60 € 75 €
Resekcia koreňového hrotu, nadštandard 120 € 170 €
Resekcia koreňového hrotu - ďalší koreň, nadštandard 50 € 65 €
Komplikovaná extrakcia zuba, nadštandard 120 € 145 €
Chirurgická extrakcia zuba, nadštandard 140 € 180 €
Wasmundova plastika, nadštandard 95 € 150 €
Dekapsulácia zuba, nadštandard 60 € 70 €
Chirurgická kyretáž – 1 zub, nadštandard 75 € 75 €
Egalizácia alveolárneho výbežku, nadštandard 75 € 75 €
Extirpácia cysty 130 € 130 €
Extirpácia kameňa zo slinovodu 80 € 80 €
Naloženie aktívneho ťahu (patefakcia) - 1 zub, nadštandard, nadštandard 150 € 220 €
Vestibuloplastika v čeľusti 150 € 150 €
Vestibuloplastika v sánke, nadštandard 120 € 180 €
Krytie gingiválneho recesu štepom - jeden zub 116 € 116 €
Krytie gingiválneho recesu štepom - ďalší zub 75 € 75 €
Odber parodontopatogénnych baktérií 90 € 90 €
Excízia makkých tkanív, nadštandard 60 € 75 €
Histologické vyšetrenie 35 € 35 €
Plastika ucha - lalok 120 € 120 €
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu, nadštandard 30 € 42 €
Výmena drénu 15 € 15 €
Odstránenie lokálneho dráždenia, nadštandard 30 € 35 €
Frenulektómia, nadštandard 70 € 110 €
Gingivektómia, nadštandard 70 € 80 €
Ošetrenie rany kolagénovou vložkou (Parasorb) 30 € 30 €
Poextrakčné ošetrenie hemostatickou, antiseptickou, antiflogistickou vložkou 30 € 30 €
Lokálna aplikácia ATB - Metronidazol (sol.) 10 € 10 €
Aplikácia aethoxysklerolu 100 € 100 €
IMPLANTOLÓGIA
Výkon VŠZP, UNION, Dôvera s preventívnou prehliadkou Samoplatca
Zavedenie implantátu 700 € 700 €
Korunka na implantát 700 € 700 €
Zavedenie vhojovacieho valčeka 50 € 50 €
Sinus lift 500 € 500 €
Augmentácia 400 € 400 €
DENTÁLNA HYGIENA
Výkon VŠZP, UNION, Dôvera s preventívnou prehliadkou Samoplatca
Leštenie výplní 25 € 25 €
Komplexná hygiena (inštruktáž, nácvik, odstránenie zubného kameňa, fluoridácia) 50 € 80 €
Komplexná hygiena u detí (inštruktáž, nácvik, odstránenie zubného kameňa, fluoridácia) 40 € 90 €
Airflow (1 zub) – pieskovanie 2 € 2 €
Pečatenie fisúr – každý zub 20 € 20 €
Domáce bielenie 240 € 240 €
Nosič na bielenie - jeden zubný oblúk 80 € 80 €
Gél na bielenie 50 € 50 €
Zubný šperk 80 € 80 €
PROTETIKA
Výkon VŠZP, UNION, Dôvera s preventívnou prehliadkou Samoplatca
Brúsenie zuba na fixnú náhradu, nadštandard 30 € 30 €
Odtlačok alginátový 20 € 20 €
Odtlačok silikónový 30 € 30 €
Totálna snímateľná náhrada / protéza, nadštandard 460 € 670 €
Čiastočná snímateľná náhrada / protéza, nadštandard 480 € 590 €
Sňatie fixnej náhrady / 1 zub, nadštandard 80 € 90 €
Separácia fixnej náhrady / 1 zub, nadštandard 80 € 80 €
Rebazácia protetickej náhrady, nadštandard 100 € 100 €
Zásuvný spoj 200 € 200 €
Korunka - kovokeramika 300 € 320 €
Korunka - zirkón, frontálny úsek, nadštandard 500 € 520 €
Korunka - zirkón, distálny úsek, nadštandard 400 € 420 €
Nalepenie dočasnej náhrady 50 € 50 €
Náhryzová dlaha - individuálna 150 € 150 €
Chránič na zuby - individuálny 150 € 150 €
CENNÍK - ORL AMBULANCIA
Všeobecné UNION VŠZP, Dôvera Samoplatca
ORL - komplexné vyšetrenie s použitím nadštandardného prístrojového vyvavenia 20 € 35 €
ORL - kontrolné vyšetrenie, nadštandard 10 € 20 €
ORL - stery hrdlo 15 € 15 €
ORL - stery nos 15 € 15 €

*V cene sú zahrnuté náklady spojené s prevádzkovaním špecializovanej ambulantnej starostlivosti v odbore zubné lekárstvo, dentoalveolárna chirurgia a rádiológia, nadštandardné vybavenie, poistenie zdravotníckeho personálu a nájomných priestorov, administratívne poplatky k výkonu praxe, pravidelné školenie zdravotníckych pracovníkov a pod.

Všeobecné podmienky

Cenník výkonov

VŠEOBECNÉ
Výkon VŠZP, UNION,
Dôvera s
preventívnou
prehliadkou
Samoplatca
Vstupné komplexné
vyšetrenie, nadštandard
60 € 70 €
Konzultácia, nadštandard 20 € 30 €
Preventívna
stomatologická
prehliadka
0 € 40 €
Cielené
stomatologické
vyšetrenie, nadštandard
20 € 30 €
Fokálna infekcia -
potvrdenie pre
praktického lekára
25 € 25 €
Záloha za
rezervovanie
termínu
40 € 40 €
Náhrada ušlej mzdy
pri neodhlásení
termínu deň vopred
40 € 40 €
Krátky
administratívny
úkon, nadštandard
10 € 15 €
Dlhší
administratívny
úkon, nadštandard
15 € 20 €
Lokálne ošetrenie, nadštandard 15 € 20 €
RTG snímka
intraorálna, bitewing, nadštandard
10 € 15 €
RTG snímka
extraorálna - OPG
na CD, MAIL, nadštandard
20 € 40 €
3D RTG (CBCT) 60 € 80 €
ANESTÉZIA
Výkon VŠZP, UNION,
Dôvera s
preventívnou
prehliadkou
Samoplatca
Povrchová anestézia
- slizničná, nadštandard
5 € 10 €
Infiltračná anestézia, nadštandard 10 € 20 €
Zvodová anestézia, nadštandard 20 € 30 €
Intraligamentová
anestézia - 1 zub, nadštandard
10 € 20 €
KONZERVAČNÁ STOMATOLÓGIA
Výkon VŠZP, UNION,
Dôvera s
preventívnou
prehliadkou
Samoplatca
Jednoplôšková výplň
zuba - frontálny
úsek, nadštandard
90 € 100 €
Dvojplôšková výplň
zuba - frontálny
úsek, nadštandard
100 € 120 €
Trojplôšková výplň
zuba - frontálny
úsek, nadštandard
110 € 135 €
Štvorplôšková výplň
zuba - frontálny
úsek, nadštandard
120 € 145 €
Jednoplôšková výplň
zuba - distálny úsek, nadštandard
80 € 90 €
Dvojplôšková výplň
zuba - distálny úsek, nadštandard
90 € 110 €
Trojplôšková výplň
zuba - distálny úsek, nadštandard
100 € 125 €
Trojplôšková výplň
zuba - distálny úsek, nadštandard
110 € 135 €
Dostavba zuba (flow, kompozit) 150 € 150 €
Dostavba zuba FRC
čapom
150 € 150 €
Dostavba zuba pomocou sklenených vlákien 500 € 500 €
Zábrus previslej
výplne, polishing zuba, nadštandard
20 € 25 €
Ošetrenie citlivých
zubných plôšok –
jeden zub, nadštandard
10 € 10 €
Dočasné ošetrenie
zubného kazu, nadštandard
50 € 55 €
Dočasné ošetrenie
zubného kazu (BIODENTINE), nadštandard
50 € 55 €
Dočasná vložka, nadštandard 50 € 55 €
Trepanácia zuba - 1
koreňový kanálik, nadštandard
35 € 45 €
Paliatívne
endodontické
ošetrenie - 1
koreňový kanálik, nadštandard
50 € 60 €
Endodontické
ošetrenie – jeden
kanálik, nadštandard
90 € 120 €
Endodontické
ošetrenie – ďalší
kanálik, nadštandard
50 € 110 €
Aplikácia
devitalizačnej vložky
70 € 70 €
Ošetrenie s použitím
kofferdamu / blany
30 € 30 €
CHIRURGICKÉ VÝKONY
Výkon VŠZP, UNION,
Dôvera s
preventívnou
prehliadkou
Samoplatca
Extrakcia dočasného
zuba alebo koreňa, nadštandard
60 € 65 €
Extrakcia trvalého
zuba alebo koreňa, nadštandard
70 € 80 €
Extrakcia
viackoreňového
zuba, nadštandard
90 € 105 €
Sutúra extrakčnej
rany - atraumatický
šicí materiál, nadštandard
25 € 30 €
Revízia extrakčnej
rany, nadštandard
60 € 75 €
Resekcia
koreňového hrotu, nadštandard
120 € 170 €
Resekcia
koreňového hrotu -
ďalší koreň, nadštandard
50 € 65 €
Komplikovaná
extrakcia zuba, nadštandard
120 € 145 €
Chirurgická
extrakcia zuba, nadštandard
140 € 180 €
Wasmundova
plastika, nadštandard
95 € 150 €
Dekapsulácia zuba, nadštandard 60 € 70 €
Chirurgická kyretáž
– 1 zub, nadštandard
75 € 75 €
Egalizácia
alveolárneho
výbežku, nadštandard
75 € 75 €
Extirpácia cysty 130 € 130 €
Extirpácia kameňa zo slinovodu 80 € 80 €
Vestibuloplastika v
čeľusti
150 € 150 €
Vestibuloplastika v
sánke, nadštandard
120 € 180 €
Krytie gingiválneho
recesu štepom -
jeden zub
110 € 116 €
Krytie gingiválneho
recesu štepom -
ďalší zub
70 € 75 €
Odber
parodontopatogénn
ych baktérií
90 € 90 €
Excízia makkých
tkanív, nadštandard
60 € 75 €
Histologické
vyšetrenie
35 € 35 €
Intraorálna incízia
dentogénneho
abscesu, nadštandard
30 € 42 €
Výmena drénu 15 € 15 €
Odstránenie
lokálneho dráždenia, nadštandard
30 € 35 €
Frenulektómia, nadštandard 70 € 110 €
Gingivektómia, nadštandard 70 € 80 €
Ošetrenie rany
kolagénovou
vložkou (Parasorb)
30 € 30 €
Poextrakčné
ošetrenie
hemostatickou,
antiseptickou,
antiflogistickou
vložkou
30 € 30 €
Lokálna aplikácia
ATB - Metronidazol
(sol.)
10 € 10 €
Aplikácia
aethoxysklerolu
100 € 100 €
IMPLANTOLÓGIA
Výkon VŠZP, UNION,
Dôvera s
preventívnou
prehliadkou
Samoplatca
Zavedenie
implantátu
700 € 700 €
Korunka na
implantát
700 € 700 €
Zavedenie
vhojovacieho
valčeka
50 € 50 €
Sinus lift 500 € 500 €
Augmentácia 400 € 400 €
DENTÁLNA HYGIENA
Výkon VŠZP, UNION,
Dôvera s
preventívnou
prehliadkou
Samoplatca
Leštenie výplní 25 € 25 €
Komplexná
hygiena
(inštruktáž,
nácvik,
odstránenie
zubného kameňa,
fluoridácia)
50 € 80 €
Komplexná
hygiena u detí
(inštruktáž,
nácvik,
odstránenie
zubného kameňa,
fluoridácia)
40 € 90 €
Airflow (1 zub) –
pieskovanie
2 € 2 €
Pečatenie fisúr –
každý zub
20 € 20 €
Domáce bielenie 240 € 240 €
Nosič na bielenie -
jeden zubný oblúk
80 € 80 €
Gél na bielenie 50 € 50 €
Zubný šperk 80 € 80 €
PROTETIKA
Výkon VŠZP, UNION,
Dôvera s
preventívnou
prehliadkou
Samoplatca
Brúsenie zuba 30 € 30 €
Odtlačok alginátový 20 € 20 €
Odtlačok silikónový 30 € 30 €
Totálna snímateľná
náhrada / protéza, nadštandard
460 € 570 €
Čiastočná
snímateľná náhrada
/ protéza, nadštandard
390 € 500 €
Sňatie fixnej
náhrady / 1 zub, nadštandard
80 € 90 €
Separácia fixnej
náhrady / 1 zub
80 € 80 €
Rebazácia
protetickej náhrady, nadštandard
100 € 100 €
Korunka -
kovokeramika, nadštandard
300 € 320 €
Korunka - zirkón, frontálny úsek, nadštandard, nadštandard 500 € 520 €
Korunka - zirkón, distáôny úsek, nadštandard, nadštandard 400 € 420 €
Nalepenie dočasnej náhrady 50 € 50 €
Chránič na zuby - individuálny 150 € 150 €
Chránič na zuby - individuálny 150 € 150 €

*V cene sú zahrnuté náklady spojené s prevádzkovaním špecializovanej ambulantnej starostlivosti v odbore zubné lekárstvo, dentoalveolárna chirurgia a rádiológia, nadštandardné vybavenie, poistenie zdravotníckeho personálu a nájomných priestorov, administratívne poplatky k výkonu praxe, pravidelné školenie zdravotníckych pracovníkov a pod.

Všeobecné podmienky

Kontaktujte nás

Máte záujem o preventívnu prehliadku alebo jednu z našich služieb? Tak neváhajte a kontaktujte nás. Čoskoro vám odpovieme.

zdravotná poisťovňa Union
© 2024 Všetky práva vyhradené pre MediHead, s.r.o.