Pod stomatochirurgiou rozumieme všetky chirurgické úkony na zuboch, čeľustiach a mäkkých tkanivách ústnej dutiny. Najčastejšími vykonávanými zákrokmi v stomatochirurgii sú extrakcie zubov, extrakcie neprerezaných zubov múdrosti, resekcie koreňového hrotu, Vykonávame taktiež úpravy mäkkých a tvrdých tkanív pred zhotovením zubných náhrad Stomatochirurgická ambulancia je plne vybavená stomatochirurgickým inštrumentáriom, jednorazovými pomôckami, čo umožňuje vykonávať široké množstvo rôznych chirurgických zákrokov. Jednorazový materiál zabezpečuje vysoký hygienický štandard a bezpečnosť pre našich pacientov. Väčšina chirurgických zákrokov sa vykonáva ambulantne v zubárskom kresle.