Endodoncia, ošetrenie koreňových kanálikov, sa zaoberá liečbou akútnych, ale aj chronických zápalov zubnej drene (pulpy). Procesy neraz postihnú aj okolie zuba a kosť, čo môže viesť aj k celkovým zdravotným problémom. Naopak však môžu prebiehať aj bez bolesti a prejaviť sa až v pokročilom štádiu.
Poskytujeme komplexnú terapiu koreňových kanálikov nadštandardnými strojovými inštrumentmi. Kanálik sa za spolupôsobenia špeciálnych roztokov a gélov spriechodní a vyčistí od infikovanej alebo nekrotickej zubnej drene. Následne po odstránení tohto tkaniva a vypláchnutí kanálik hermeticky uzatvárame, aby sme zabránili prístupu baktérií.Nevyhnutnou pomôckou pri tomto ošetrení je intraorálny röntgen, takže po ošetrení má každý pacient možnosť vidieť svoj preliečený koreňový kanálik s odborným vysvetlením ošetrujúceho lekára.