Po vypísaní dotazníka, ktorý nás bude informovať o Vašom celkovom zdravotnom stave a po krátkom rozhovore s Vami pristupujeme k podrobnému vyšetreniu stavu tvrdých zubných tkanív, ďasien, stavu parodontu, vyšetreniu slizníc dutiny ústnej a tvárovej oblasti. Po zhodnotení stavu a vypočutí Vašich predstáv spoločne s Vami vypracujeme individuálny plán liečby. Neoddeliteľnou súčasťou vstupného vyšetrenia je röntgenové vyšetrenie. Pri vstupnej prehliadke doporučujeme urobiť panoramatický röntgen a záhryzové snímky (bite-wing).