VYŠETRENIA

Vstupné komplexné vyšetrenie                                                                   35

Preventívna stomatologická prehliadka                                                      25

Cielené stomatologické vyšetrenie – konzultácia                                       30

Fokálna infekcia – potvrdenie pre praktického lekára                                 25

Záloha za rezervovanie termínu                                                                 40

Náhrada ušlej mzdy pri neodhlásení termínu deň vopred                          40

Krátky administratívny úkon                                                                       10

Dlhší administratívny úkon                                                                         15

RTG snímka intraorálna                                                                             15

RTG snímka – BITEWING                                                                          20

RTG snímka extraorálna – OPG na CD, MAIL                                            25

RTG snímka extraorálna – OPG s popisom                                                30